Optimum träning

Åtgärdar grundorsaken till problemet istället för att bara lindra symptomen.

Varför har du ont?

Vi är designade för rörelse. Studier på människor i natursamhällen visar att de i princip inte lider av kronisk smärta. De har en naturligt bra hållning och rörelsemönster. Detta leder till att de kan fördela den belastning kroppen utsätts för i olika situationer på rätt sätt. På så vis får de inga snedbelastningar som i sin tur leder till smärta.

I västvärlden har vi tappat vår naturliga hållning och rörelsemönster. Förutom fel rörelsemönster kan smärtan bero på en skada, operation, monoton belastning eller för lite rörelse. Detta leder till att många har stora problem med värk i huvud, käkar, nacke, axlar, armar, rygg, höfter, knän och fötter.

Hur blir du bra igen?

Du har säkert redan fått behandling runt smärtområdet som lindrat tillfälligt, men inte gett bestående effekt. Du har kanske till och med fått höra att kronisk smärta är något man får leva med och att det inte går att åtgärda. Det behöver inte vara sant.

Optimumträning bygger på ett stort genombrott. Med en speciell typ av behandling och postural träning, återställs kroppens naturliga balans och förmåga att fördela belastning rätt. Grundorsaken till problemet åtgärdas istället för att bara lindra symptomen. Du får med dig effektiva verktyg för att återfå full funktion, så du kan hålla dig besvärsfri på egen hand resten av livet!